11 novemberviering

We zetten een bloemetje bij de gedenksteen van WOI
We waren met een groot aantal leiding aanwezig.
Alle drie de jeugdverenigingen waren aanweizg